Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Perustaso tuonti

Täyttää alkuperämaan tai -maiden lakisääteiset kriteerit sekä EU-lainsäädännön vaatimukset. Myös EU:n ulkopuolelta tulevan lihan on täytettävä vastaavat kriteerit. Lakisääteisiä asioita ovat esimerkiksi eräkohtainen jäljitettävyys maatarkkuudella ja hormonien käyttökielto. EU:n ulkopuolelta tulevat tuotteet on valmistettava komission toimesta hyväksytyissä laitoksissa.

Rahoitettu Suomen valtion tuella