Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Perustaso

Täyttää alkuperämaan tai -maiden lakisääteiset kriteerit sekä EU-lainsäädännön vaatimukset. Lakisääteisiä asioita ovat esimerkiksi eräkohtainen jäljitettävyys maatarkkuudella ja hormonien käyttökielto. EU:n ulkopuolelta tulevat tuotteet on valmistettava komission toimesta hyväksytyissä laitoksissa.

Rahoitettu Suomen valtion tuella