Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Ulkoiluvaatimus

Sioilla on pääsy ulkotarhaan ja/tai jaloittelualueelle toukokuusta lokakuuhun. Ulkoilualueet voivat olla osittain katettuja. Sikojen on voitava ulostaa ja tonkia jaloittelualueilla. Tonkimisen mahdollistamiseksi voidaan käyttää erilaisia alustoja.

Rahoitettu Suomen valtion tuella