Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Luomuvalvontakäynti vähintään kerran vuodessa

EU:n neuvoston asetus (EY) luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä 834/2007, komission asetus 889/2008, komission täytäntöönpanoasetus 505/2012 määrittelevät luomutuotannon vähimmäisvaatimukset. Luomutuotannon tarkastusjärjestelmä muodostuu tarkastuksista, tiedon arvioinnista ja päätöksenteosta.

Alkutarkastuksessa (Ely-keskus suorittaa) tarkastetaan tilan olosuhteet, tuotantohistoria ja tuotantoedellytykset sekä luomusuunnitelma. Tämän jälkeen tarkastuslaitos päättää toimijan hyväksymisestä valvontajärjestelmään. Valvontajärjestelmään hyväksymisen jälkeen valvontaan kuuluvat toimijat tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Jäsenvaltiot voivat valita, perustavatko ne julkisen, yksityisen vai niiden yhdistelmästä koostuvan valvontajärjestelmän. Luomuvalvontajärjestelmä on Suomessa viranomaisjärjestelmä ja siitä vastaa Evira. Jäsenvaltio vastaa toiminnan lainmukaisuudesta.

Rahoitettu Suomen valtion tuella