Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Ei porsitushäkkejä

Porsitushäkkejä ei sallita luomutuotannossa. Eläinten tulee saada liikkua ja kääntyä vapaasti.

Rahoitettu Suomen valtion tuella