Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Teurastusmaa

Kuluttajapakkauksisa on selkeästi merkitty lihantuotannon alkuperämaa. Tällä hetkellä alkuperämaa tarkoittaa eläimen teurastusmaata. EU:ssa on valmisteilla uusi asetus asiasta ja todennäköisesti vuoden 2015 aikana kasvatus- ja teurastusmaa tullaan tarvitaessa erottelemaan toisistaan.

Rahoitettu Suomen valtion tuella