Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Sioilla on saparo

Suomen kansallinen lainsäädäntö ja luomuasetus kieltävät sikojen hännäntypistyksen. Myös EU kieltää rutiininomaisen hännäntypistyksen, mutta käytännössä sikojen hännät typistetään lähes rutiininomaisesti monessa muussa EU-maassa.

Rahoitettu Suomen valtion tuella