Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Lisää tilaa eläimille

EU-lakisääteisyys edellyttää lihasikalassa 0,65 neliötä eläinkohtaista tilaa. Kansallisen lainsäädännön mukainen tilavaade on Suomessa vuoden 2013 alusta ollut 0,9 neliötä. Siirtymäaika tälle on 1.1.2018. Pääsääntöisesti tämä toteutuukin jo. Luomun tilavaade on puolestaan vastaavasti 1,2 neliötä.

Rahoitettu Suomen valtion tuella