Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Hormonien käyttökielto EU:ssa myytävässä lihassa

Joissakin EU:n ulkopuolisissa maissa hyväksytään hormonien käyttö sikojen kasvunedistäjinä. EU-lainsäädäntö kieltää tällaisen lihan tuonnin EU-alueelle.

Rahoitettu Suomen valtion tuella