Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Laatuvastuu

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on 17.12 2013 mukaan 1640 tilaa, jotka pitävät sikoja. Joulukuussa 2013 Laatuvastuu-tiloja oli 1440.

Tuotantotapakuvaus – taustaa

Laatuvastuu pohjautuu Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT ry:n ylläpitämään sikojen terveydenhuoltojärjestelmään Sikavaan, jonka avulla tieto kulkee tilan, teollisuuden ja eläinlääkärien välillä.

Sikava on saanut heinäkuussa 2013 Elintarviketurvallisuusviraston Eviran myöntämän kansallisen laatujärjestelmän statuksen. Kyseisen statuksen voi saada esim. lihan tuotantotapa, joka ylittää merkittävästi lakisääteisyyden mm. eläinten hyvinvoinnin, eläinten terveyden tai kansanterveyden osalta. Laatuvastuun on todettu ylittävän lakisääteisyyden eläinten terveyden sekä alkutuotannon tuoteturvallisuuden osalta.

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n alaisuudessa toimii internet-pohjainen terveydenhuollonseurantajärjestelmä, Sikava. Sen avulla seurataan terveydenhuolto-ohjelman toteutumista, tehdään sikatilojen terveysluokitusta ja viestitään ajankohtaisista asioista. Sikatila liittyy Sikavaan solmimalla terveydenhuoltosopimuksen eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkäri tekee tarvittavat terveydenhuoltokäynnit, jotka dokumentoidaan Sikavaan. Vuonna 2012 tehtiin yli 7000 terveydenhuoltokäyntiä Sikavaan kuuluviin sikaloihin. Lisäksi tuottaja on sitoutunut noudattamaan ETT ry:n ohjeita mm. eläinten tuonnissa ja rehujen ostossa. Sikavan toimintaa, terveysluokitusta ja terveydenhuoltokäyntejä on kehitetty laatujärjestelmänavulla, joka on tarkoitus sertifioida kevään 2014 aikana. Tuleva ISO 9001 -sertifikaatti tullaan myöntämään ETT ry:lle.

Rahoitettu Suomen valtion tuella