Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Todennetut lain ylittävät erityispiirteet

Laatuvastuu pohjautuu Eläintautien torjuntayhdistyksen ETT ry:n ylläpitämään sikojen terveydenhuoltojärjestelmään Sikavaan, jonka avulla tieto kulkee tilan, teollisuuden ja eläinlääkäreiden välillä.

Evira on myöntänyt kansallisen laatujärjestelmän statuksen Sikava-järjestelmälle heinäkuussa 2013. Kansallisen laatujärjestelmän erityispiirteet ylittävät merkittävästi lainsäädännön tason alkutuotannon tuoteturvallisuuden ja eläinten terveyden osalta. Riippumaton taho on todentanut nämä.

Rahoitettu Suomen valtion tuella