Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Tiloilla vähintään kolme terveydenhuoltokäyntiä vuosittain

Terveydenhuoltoeläinlääkäri käy porsastuotantotilalla vähintään 4 kertaa vuodessa ja lihasikalassa vähintään kerran kasvatuserässä terveydenhuoltokäynnillä. Järjestelmään kuuluu terveydenhuoltosuunnitelma, joka päivitetään kerran vuodessa. Suunnitelma sisältää tilan tautisuojauksen, lääkkeiden käytön suunnitelman, rokotusohjelman ja ohjeistuksen tarvittavista näytteidenotoista. Lisäksi käydään läpi keskeisimmät kehityskohteet terveyden, hyvinvoinnin ja tuotannon osalta.

Rahoitettu Suomen valtion tuella