Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Eläinlääkärin 158 tuoteturvallisuuden ja terveydenhuollon tarkastuslista

Terveydenhuoltoeläinlääkäri havainnoi tilakäynnillä tilan eläinten olosuhteita, terveyttä, hyvinvointia sekä tilan toimintatapoja. Porsastuotantotilalla havaintokohteita on 158, lihasikalassa 60 kpl. Terveydenhuoltoeläinlääkäri tai Sikavan rekisterivastaava kirjaa havainnot järjestelmään. ETT, lihatalot ja eläinlääkärit tietävät siten mahdolliset poikkeamat tiloilla ja osaavat tarvittaessa puuttua niihin.

Rahoitettu Suomen valtion tuella