Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Järjestelmässä yli 7000 terveydenhuoltokäyntiä vuodessa

Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n alaisuudessa toimii internet-pohjainen terveydenhuollon seurantajärjestelmä, Sikava. Laatuvastuu, kansallinen laatujärjestelmä pohjautuu tähän vapaaehtoiseen sikojen terveydenhuolto-ohjelmaan ja sikatilojen terveysluokitukseen. Sikavan avulla seurataan terveydenhuolto-ohjelman toteutumista, tehdään sikatilojen terveysluokitusta ja viestitään ajankohtaisista asioista. Sikatila liittyy Sikavaan solmimalla terveydenhuoltosopimuksen eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkäri tekee tarvittavat terveydenhuoltokäynnit, jotka dokumentoidaanSikavaan. Vuonna 2012 tehtiin yli 7000 terveydenhuoltokäyntiä Sikavaan kuuluviin sikaloihin. Lisäksi tuottaja on sitoutunut noudattamaan ETT ry:n ohjeita mm. eläinten tuonnissa ja rehujen ostossa. Sikavan toimintaa, terveysluokitusta ja terveydenhuoltokäyntejä on kehitetty laatujärjestelmän avulla, joka on tarkoitus sertifioida kevään 2014 aikana. Tuleva ISO 9001 -sertifikaatti tullaan myöntämään ETT ry:lle.

Rahoitettu Suomen valtion tuella