Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Edistää merkittävästi salmonellan nollatoleranssia

Sikavan laatujärjestelmän mukainen salmonellaseuranta tiloilla ylittää lakisääteisen tason Sikavan oman ohjelman mukaisesti. Lisäksi rehut on ostettava yrityksiltä, jotka ovat ETT ry:n ylläpitämällä Positiivilistalla. Listan sääntöjen mukaisesti yritykset tekevät vapaaehtoisia toimia salmonellariskin hallitsemiseksi. Suomessa on kansallinen salmonellavalvontaohjelma ja EU:ssa Suomi on saanut erivapauden vaatia salmonellatodistus ulkomailta tulevasta lihasta. ETT ry edellyttää näytteiden ottoa myös eläinten tuonnin yhteydessä. Salmonella on yksi Sikavan kansallisesti vastustettavista taudeista, jonka kliinisiä oireita seurataan jokaisella terveydenhuoltokäynnillä. Jokaiselta tilalta otetaan salmonellanäytteet Sikavaan liityttäessä. Porsastuotantotila ottaa salmonellanäytteet joka 5. vuosi tai useammin mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta. Salmonellan ennaltaehkäisemiseksi tilalla noudatetaan Eläintautien torjuntayhdistyksen ohjeita.

Rahoitettu Suomen valtion tuella