Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Lääkekäyttötarpeen minimointi ja kontrolli

Lääkkeitä käytetään sikatiloilla Sikavan terveydenhuoltosuunnitelman mukaisesti. Lääkkeiden käyttö merkitään järjestelmään, jolloin mm. teurastamot voivat seurata omien tilojensa lääkkeidenkäyttöä. Lääkkeitä käytetään vain eläinlääkärin toteamien sairauksien hoitoon ja sairastuneille yksilöille.

Rahoitettu Suomen valtion tuella