Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Läpinäkyvyyttä sianlihan alkutuotantoon

Kattava eläintautien ennaltaehkäisyohjelma

Sikavan kansallisen laatujärjestelmä edellyttää vapautta taudeista, jotka ovat muissa maissa yleisiä eikä niitä kansallisenkaan viranomaisten toimesta meillä vastusteta. Eläintaudeilta suojaudutaan ennaltaehkäisevästi ja niitä seurataan sairauksien oireiden ja tutkimuksien avulla Sikavan ohjeiden mukaisesti. Poikkeamatilanteissa ryhdytään taudin vaatimiin toimenpiteisiin kuten leviämisen estämiseen ja saneeraamiseen. Terveydenhuoltokäyntilomakkeelle on listattu sikojen tarttuvia tauteja, joiden esiintyvyyttä terveydenhuoltokäynnillä seurataan asteikolla ei esiinny, epäily tai todettu. Taudit luokitellaan vakavuusasteen ja leviämisherkkyyden mukaan. Teurastamo voi Sikavasta saatavan tiedon avulla ohjata eläinkuljetuksia siten, etteivät taudit leviä. Näillä toimilla on esimerkiksi porsasyskä (sikojen mykoplasma) saatu hävitettyä Suomesta.

Rahoitettu Suomen valtion tuella